Изхвърляне на стари мебели, електроуреди и други вещи

Изхвърляне на стара повредена техника от офиса или дома, махане на овехтели мебели, изнасяне на боклук на всякакви ненужни вещи, всичко това се натрупва ежедневно и оказва силно негативно влияние на околната среда.

И ако до скоро предимно хората от ромския произход тичаха да събират от контейнери и сметища всякакви непотребни за нас боклуци, то все по-често се случва да виждаме и възрастни хора и клошари от различен от ромския тип, които да обикалят, с цел да попаднат на изхвърлен стар телевизор, изнесена бяла техника до някой контейнер.

Може да помислите за наемане на екипи за http://www.xn--80apb8af1ae.com/category/извозване-отпадъци-стара-загора, когато това се случва и при вас.

Събиране на конкретни частици от повредените домашни уреди, електрически предаватели, старинни мебели с някаква стойност все повече се свърза с услуги по предаване на такива части за скрап.

От една страна изхвърлени стари мебели имат стойност за вехтошарите и тапицери, които от запазени части или конструкция на диван, маса, стол, могат да възпроизведат съвсем нова мека мебел.

По отношение изхвърляне на електрически уреди интереса за тяхното събиране е най-голям. При предаването им за рециклиране, те съдържат множество метални части, медни или оловни допълнения, които се оценяват на килограм от прекупвачите и изплащаните суми са по-големи.

Интересно е, че изхвърлени на боклука всякакви ненужни вeщи намират нови собственици, но за много от тях местата не са на битовото бунище.

Да не пропускаме и факта, че общинските управи наказват с глоби всеки нарушител на реда и хигиената в населените места.

Стари мебели, перални, хладилници, офис техника и обзавеждания си имат регламентирани места за изнасяне и извозване. По организацията за изхвърлянето им всеки може да се обърне към оторизирана фирма по пренасяне на товари.

Вече не е модерно и редно да се повикат клошарите от ромски произход, които товарят на каруца, а след това извозват до първата поляна в близост, където електроуреда е разглобен до основи и от него са извадени всички полезни и удобни за предаване части. За останалия боклук е ясно, остава да лежи захвърлен и да замърсява природата.

С намеса на фирма Чистачи.com по професионални услуги това няма да е проблем.