Колко е цената за регистрацията на ЕТ?

Вече твърдо сте решили да стартирате собствен бизнес? Това е много хубаво! Сега ще ви трябва фирма. Нашата счетоводна къща предлага пълната услуга на много добра цена.