Почистване на лаптоп

Редовната профилактика на компютрите е добър начин да намалите вероятността от сериозни повреди. Едно обикновено почистване веднъж или два пъти в годината може да ви спести малки проблеми като намалена производителност, до по-големи като изгаряне на хардуер.